เสนอราคาเครื่องปริ๊นเตอร์อิงค์แทงค์

          ด้วยทางบริษัทฯ ได้มีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัททราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านการพิมพ์เอกสารและรูปภาพ เพื่อส่งบริษัทประกันภัย ซึ่งการพิมพ์ดังกล่าวทำให้สิ้นเปลืองค่าหมึกที่เรียกว่าหมึกแท้ ของแต่ละยี่ห้อเป็นจำนวนเงินหมื่นกว่าบาท หรือมากกว่า น้อยกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึง ได้ทดสอบและลองใช้งานจริงตามสถานที่ ต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ หรือบริษัท ห้างร้านทั่วไป ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการเติมหมึกที่เรียกว่า “ อิงค์แทงค์ ” ประหยัดได้มากกว่า 70 % ของการเติมหมึกแท้ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยท่านให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ จึงขอเสนอรายละเอียดดังนี้

 

  • ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- พิมพ์ได้ไม่จำกัด - การเติมหมึกเรียบง่ายสบาย สบาย

- เติมหมึกไม่จำกัด - ไม่ต้องเสียเวลาในการไปซื้อหมึก

- ติดตั้งให้ถึงที่ - ตรวจซ่อมถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

- ปริ๊นเตอร์ไม่ดึงกระดาษเปลี่ยนชุดป้อนกระดาษให้ฟรีทันที (ในระยะการรับประกัน 1 ปี)

- มีเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม - รองรับงานที่ต้องปริ๊นจำนวนมาก

 

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

เครื่องพิมพ์รุ่น Epson Stylus Photo R230 ราคาท้องตลาด 8,900.- บาท

•  เมื่อทำการติดตั้งครั้งแรก 6,900 .- บาท เงื่อนไข จ่ายเงินสดมีส่วนลด 2 %

•  ชำระทุกเดือน หลังจากติดตั้ง เช่นติดตั้งวันที่ 1 ของเดือนนั้น ๆ ต้องชำระทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ในระยะเวลา 12 เดือนของการรับประกัน ชำระขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงินเดือนละ 2,000.- บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

  • ปรับราคาค่าบริการตามสภาพการใช้งานจริง

ในกรณีทีมีการใช้หมึกมากขึ้น มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

การใช้งานต่อ 1 เดือน มีการใช้หมึกโดยเฉลี่ย 1-2 ชุด ค่าบริการ 2,000 บาท

การใช้งานต่อ 1 เดือน มีการใช้หมึกโดยเฉลี่ย 3-4 ชุด ค่าบริการ 2,500 บาท

( 1 ชุด รวมหมึก 6 ขวด ขวดละ 100 cc. ) (การส่งหมึกส่งในกรณีหมึกหมดเท่านั้น)

 

  • เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่องปริ๊นเตอร์และชุดอิงค์แทงค์

•  รับประกันตัวเครื่องปริ๊นเตอร์และชุดอิงค์แทงค์ 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้งเครื่อง

• ฟรีการรับประกันครอบคลุมตัวเครื่องและชุดอิงค์แทงค์ทั้งหมดที่มีสภาพเหมือนกับวันที่ได้ติดตั้ง

•  เครื่องปริ๊นเตอร์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม

•  ความเสียหาย แตก หัก บิ่นหรือชำรุดทำให้ไม่อยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานได้

ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมดและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจซ่อมแก้ไขทั้งหมด

•  การรับประกันจะสิ้นสุดลง ถ้ามีการเติมหมึกที่ไม่ใช่ของบริษัท เมื่อเครื่องมีปัญหาลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเองโดยทั้งสิ้น

•  เครื่องปริ๊นเตอร์มีปัญหาให้ติดต่อ 0-2422-5199 ,081-939-9236 ,081-488-8177 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

•  ควรแจ้งล่วงหน้า กรณีหมึกหมดภายใน 3 วัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งหมึกทางไปรษณีย์

 

 

  ?2008, www.kimpa.net