รายละเอียด
รายละเอียดบริษัทฯ
วิธีการชำระเงิน
โปรแกรมอู่ซ่อม สีตัวถัง (รับงานประกันภัย)
โปรแกรมอู่ซ่อม เครื่องยนต์ / ศูนย์บริการ
โปรแกรมเจ้าหนี้และพิมพ์เช๊ค
โปรแกรมเงินเดือนและต้นทุนค่าแรง
โปรแกรมบัญชีบัญทั่วไป
อุปกรณ์ และราคา

DownLoad
โปรแกรมติดต่อบริษัทฯ
โปรแกรมทดลองใช้งาน Demo
เอกสารโปรแกรมเสนอผู้บริหาร
คู่มือโปรแกรมการใช้งานรวมทุกโปรแกรม

วีดีโอนำเสนอ
โปรแกรมศูนย์/อู่ ซ่อมสีตัวถัง
โปรแกรมศูนย์ ซ่อมเครื่องยนต์
การเชื่องต่อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด


บริษัท พีเคทีซอฟต์ จำกัด
   169/23 หมู่บ้านดรีมทาวน์ หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์
   อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

   โทร. 0-2422-5199
แฟกช์. 0-2422-5198


คุณพิทักษ์ กิมภา
081-939-9236

คุณนงนุช วุฒิวัย
02-422-5199

โปรแกรมอู่ซ่อม เครื่องยนต์ / ศูนย์บริการ

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับงานเฉพาะด้าน คือโปรแกรมอู่ซ่อมสีตัวถัง (รับงานประกันภัย) มาเป็น ระยะเวลายาวนานกว่า 14 ปี พร้อมทั้งมีลูกค้าใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากกว่า 219 ราย จากการที่บริษัทฯ ได้มีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และได้พบลูกค้ากลุ่มใหม่คือ ศูนย์บริการ
จึงได้ทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจากเดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนเพื่อที่ จะสามารถเข้ากับงานซ่อมเครื่องยนต์หรือศุนย์บริการทั่วไป และปรับปรุงให้เข้ากับงานได้เป็นอย่างดี และมีศูนย์บริการใช้เป็นจำนวนมาก เช่น บริษัทนำเข้ารถยนต์ต่างประเำทศ ศูนย์บริการ อู่ซ่อมเครื่องทั่วไป Cockpit และบริษัทที่ซ่อมรถ ของบริษัทเองเป็นต้น จึงขอเสนอรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดโปรแกรมอู่

ขั้นตอนการทำงาน และตัวอย่างหน้าจอพร้อมรายงาน

   ขั้นตอนการทำงาน

ดูหน้าจอเต็ม

แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานจากเริ่มต้นถึงสิ้นสุด
โดยการทำงานเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 เสมอและบางขั้นตอนอาจจะไม่เข้าไปใช้งาน สามารถข้ามขั้นตอนการทำงานได้ เช่นขั้นตอนที่ 5 และสิ้นสุดของรถแต่ละคันอยู่ที่หัวข้อ ขั้นตอนที่ 6

- รายละเอียดทั้งหมดแต่ละขั้นตอน คลิก
-
รายละเอียดการสั่งซื้ออะไหล่และกำไรขาดทุนต่อคัน คลิก

 

ตัวอย่างแต่ละหน้าจอ เรียงตามขั้นตอน และรายงาน

ดูหน้าจอเต็ม

I2. ใบเสนอราคาบริษัทเครดิต และเงินสด
กรอกรายละเอียดลูกค้า และประวัติรถยนต์ เช่นทะเบียน รุ่น เลขเครื่อง เลขตัวถัง อื่น ๆ สำหรับรถที่เคยเข้าซ่อมเล้ว โปรแกรมจะดึงข้อมูลเก่าในประวัติให้ทันที กรอกข้อมูลเพียงบางส่วน เช่นเบอร์รถ ใช้สำหรับ เครื่องสแกนบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออก ของรถแต่ละคัน ได้ต้นทุนค่าแรงช่าง และเลข Job และ เลขที่อ้างถึง แสดงยอดรวมทั้งหมดค่าแรงและค่าอะไหล่ ราคาเสนอก่อนอนุมัติราคาจริง

รายงานใบรับรถเ้ข้าซ่อม รายงานบิลเงินสด รายงานใบส่งรถ   

สามารถบันทึกรายละเอียดได้ 2 ขั้นตอน
1. รายการซ่อมค่าแรงและค่าอะไหล่
2. รูปภาพระหว่างซ่อม

ดูหน้าจอเต็ม

รายการซ่อม ค่าแรงและค่าอะไหล่
ค่าแรง สามารถบันทึกรายการได้ 3 รูปแบบ
 1. บันทึกโดยการคีย์รายการค่าแรงได้โดยตรง พร้อมจำนวนเงินค่าแรง
 2. คลิกในช่อง กลุ่ม ชนิด และเสียหาย จะได้รายการค่าแรง และจำนวนเงินค่าแรง
 3. พิมพ์เฉพาะอักษรที่ต้องกาค้นหา
ค่าอะไหล่ สามารถบันทึกรายการได้ 2 รูปแบบ
 1. บันทึกโดยการคีย์รายการค่าอะไหล่โดยตรง พร้อมจำนวนเงิน
 2. ดึงข้อมูลจากสต็อก และสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะอะไหล่ที่ต้อการ ได้ราคาขายและต้นทุน

บันทึกการจัดอะไหล่สามารถทำได้ 3 วิธี

 1. บริษัทเครดิตจัด หรือลูกค้าจะเป็นผู้จัดอะไหล่เอง และสามารถตรวจสอบได้ว่าอะไหล่ รับเข้ามาที่อยู่ ที่อู่หรือยัง
 2. อู่จัด อู่เป็นผู้จัดอะไหล่และทำราคาอะไหล่เสนอ และจะเข้าสู่กระบวนการ B1. ออกใบสั่งซื้อ B.2 รับอะไหล่เข้าสต็อก และ H.1 จ่ายอะไหล่เข้ารถ
 3. ตัดอะไหล่จากสต็อก และต้องการราคาขายและรายคาตันทุน

รายงานบิลเงินสด  

ดูหน้าจอเต็ม

รายละเอียดรูปภาพระหว่างซ่อม
ดึงรูปภาพจากกล้อง อัตโนมัติและนำเข้าแต่ละเรื่อง โดยจะทำการ ย่อรูป เพื่อนำส่ง Email หรือ ส่งเข้าระบบ Internet เพื่อส่งให้ลูกค้า หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ เลือกขนาดการพิมพ์ได้เช่น 4 , 6 , 8 รูป ได้ตามต้องการ

รายงานรูปภาพระหว่างซ่อม

 

ดูหน้าจอเต็ม

I4. ใบคุมรายการซ่อม ใบสั่งซ่อม
โอนรายการจากใบเสนอราคา และจำนวนชิ้นงานที่ทำการซ่อม แสดงถึงสภาพรถคันดังกล่าวซ่อมหนักหรือเบา ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นงาน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสถานะการซ่อม แสดงรายการซ่อมและรายการเปลี่นอะไหล่ ผู้จัดทำแสดงวันเวลาของแต่ละขั้นตอน ในขณะดึงข้อมูลจะแสดงเฉพาะรถที่จอดทำการซ่อม

รายงานใบสั่งซ่อม

 

ดูหน้าจอเต็ม

รายละเอียดรายการซ่อม
รายละเอียดการซ่อมแสดงรายการซ่อม และรายการเปลี่ยนอะไหล่ จำนวนชิ้นงาน จำนวนเงินต่อชิ้นงาน ซึ่งสามารถโอนค่าแรงต่อชิ้นงานเข้าสู่ระบบเงินเดือนเพื่อคิดค่าแรงพนักงาน
รายงานใบสั่งซ่อม
   

ดูหน้าจอเต็ม

็H1. จ่ายอะไหล่

สามารถแบ่งได้ 5 วิธี
1. ดึงข้อมูลจากสต็อก
2. ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ที่ไม่เข้าสต็อก บันทึกเฉพาะชื่ออะไหล่ ทะเบียน ราคา
3. จ่ายเพื่อเข้าต้นทุนรถแต่ละคัน เช่นวัสดุสิ้นเปลือง
4. จ่ายอะไหล่เพื่อเข้ารถแต่ละคัน เข้าหัวข้อ I.2 เพื่อเก็บเงินลูกค้า แสดงราคาต้นทุนและราคาขาย
5. รับอะไหล่จากบริษัทประกันภัย ในเงื่อนไขการจัดอะไหล่ ประกันจัด

รายงานใบจ่ายอะไหล่

ดูหน้าจอเต็ม

J1. ใบตั้งเบิก (วางบิล)
ดึงรายละเอียดและราคาจากใบเสนอ I.2 เมื่อรถทำการซ่อมเสร็จใส่วันที่รถออก และเลือกบริษัทที่ต้องการวางวางบิล จะแสดงรายการเฉพาะบริษัทที่เลือก

รายงานใบตั้งเบิก

ดูหน้าจอเต็ม

K1. ใบแจ้งหนี้
ดึงรายละเอียดและราคาจากใบเสนอ I.2 เมื่อรถทำการซ่อมเสร็จใส่วันที่รถออก และเลือกบริษัทที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้ จะแสดงรายการเฉพาะบริษัทที่เลือก และคลิกเลือกรายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแยกยอดรวมให้ระหว่าง Vat ใน และ Vat นอก

รายงานใบแจังหนี้รวมยอด    รายงานใบแจังหนี้แสดงรายละเอียด

ดูหน้าจอเต็ม

K3. ใบเสร็จรับเงิน
ดึงรายละเอียดและราคาจากใบเสนอ I.2 เมื่อรถทำการซ่อมเสร็จใส่วันที่รถออก และเลือกบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จ จะแสดงรายการเฉพาะบริษัทที่เลือกและเลือกรายการที่ต้องการ โปรแกรมจะแยกยอดรวมให้ระหว่าง Vat ใน และ Vat นอก และสามารถโอนภาษีขาย เข้าสู่ระบบภาษี ภพ.30

รายงานใบเสร็จรับเงิน

ดูหน้าจอเต็ม

L1. ตัดรับลูกหนี้
รายละเอียดการเก็บเงินต่อวันหรือต่อครั้ง แสดงรายละเอียดจำนวนเงินเต็ม และจำนวนเงินหักส่วนลด และส่วนลด

รายงานตัดรับเงิน รายงานใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้


ดูหน้าจอเต็ม

รายละเอียดประเภทการเก็บเงิน
เช่นรายการเก็บเงินเป็นเช็ค เป็นเงินสด ส่วนลด ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เงื่อนไขในการทำส่วนลดหนี้ สามารถจัดทำประเภทเอกสารในหน้าเดียวกันได้ ได้หลายใบ และสามารถโอนรายการเข้าบัญชีแยกประเภทได้

ดูหน้าจอเต็ม

รายละเอียดแต่ละประเภทเอกสาร
รายละเอียดของแต่ละใบเสนอราคา หรือส่วนลดแต่ละรายการ โดยดึงข้อมูลจาก I.2
   

M. รายงานเพียงบางส่วน
1. แสดงรายละเอียดยอดขายต่อวัน
2. แสดงรายละเอียดตัดรับเงิน

ยังมีรายงานแสดงเป็นกราฟ และรายงานอื่น ๆ ในระบบอีกมาก
   
รายงานกำไร-ขาดทุนต่อคัน

หมายถึง การประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ได้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ

 1. รายรับ   ซึ่งหมายถึงได้รับค่าจ้างจากลูกค้าทั่วไป หรือบริษัทเครดิต โดยได้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าแรง และค่าอะไหล่ ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
  • การออกใบเสนอราคาก่อนซ่อม อนุมัติการช่อม
  • ขั้นตอนระหว่างซ่อม จึงทำให้เกิดรายจ่ายหลายขั้นตอน (ดังรายละเอียดของรายจ่าย)
  • ใบวางเรื่อง(คุมราคา) และใบตั้งเบิก(วางบิล)
  • ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
  • ตัดรับเงิน เป็นขั้นตอนสุดท้าย
 2. รายจ่าย ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
  • สั่งซื้ออะไหล่ ราคาซื้อจากผู้ขาย
  • รับอะไหล่เข้าสต็อก ได้ต้นทุนเฉลี่ยน
  • จ่ายอะไหล่ เข้ารถแต่ละคันในราคาต้นทุน และดึงราคาขายเพื่อทำการเปิดบิล
  • วัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ
  • ค่าแรงจากช่าง
 • กำไร-ขาดทุน
 • ค่าแรง รายรับจากค่าแรง และลบด้วยต้นทุนค่าแรงช่าง
 • อะไหล่ รายรับจากการขายอะไหล่ และลบด้วยอะไหล่จากสต็อกในราคาต้นทุน    
  รายงานทั้งหมด
ตัวอย่างรายงาน
1. ใบสั่งซื้อ รายละเอียดใบสั่งซื้อ สามารถออกใบสั่งซื้อเข้าสต็อก หรือสั่งซื้อเข้ารถแต่ละคันไม่ผ่านสต็อก และแสดงราคาต้นทุน ต่อชิ้น
รายงาน
2. ใบรับอะไหล่เข้าสต็อก รายละเอียดรับอะไหล่เข้าสต็อกเพื่อยืนยันการรับเข้าสต็อกจริง
รายงาน
3. ใบจ่ายอะไหล่ประจำวัน รายละเอียดการจ่ายอะไหล่ แสดงเลข Job ต้นทุนอะไหล่ และจำนวนเงินรวม เพื่อนำจำนวนเงินต้นทุนอะไหล่ทั้งหมด ไปรายงานที่ 6 เพื่อหากำไร-ขาดทุนอะไหล่ต่อคัน และผู้เบิกอะไหล่
รายงาน
4. เวลาการทำงานต่อคัน ช่างที่เข้าทำงานต่อคัน ต้องสแกนบัตรเข้าทำงานแต่ละคัน (เวลาเริ่มต้น) เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องสแกนบัตรออก (เวลาสิ้นสุด) โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนค่าแรงและสามารถโอนจำนวนเงินต้นทุนค่าแรงทั้งหมด ไปรายงานที่ 6
รายงาน
5. ใบเสร็จรับเงิน(บิลเงินสด) แสดงรายละเอียดของรถที่ทำการซ่อม แสดงรายการอะไหล่ รายการค่าแรง พร้อมส่วนลด จำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น เพื่อนำยอดรวมไปรายงานที่ 6 หากำไร-ขาดทุนต่อคัน
รายงาน
6.รายงานต้นทุนต่อคัน
    (กำไร-ขาดทุนต่อคัน)
แสดงรายละเอียดการจ่ายอะไหล่รวมทั้งสิ้น และค่าแรงรวมทั้งสิ้น ยอดรวมจากใบเสร็จคงเหลือทั้งสิ้น (หัก Vat และ หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) แสดงยอดคงเหลือ (ลบ ต้นทุนอะไหล่ ลบ ต้นทุนค่าแรง ) แสดงยอดกำไร วิธีการคำนวณ 7,845.84 - 5,929.29 - 270 = 1,646.55
รายงาน
7.รายงานกำไรขาดทุนอะไหล่ แสดงรายละเอียดการจ่ายอะไหล่ แต่ละชิ้น พร้อมแสดงกำไรจากการขาย
รายงาน

 

 

   

 
รายละเอียดเอกสาร และตัวอย่างรายงานเพียงบางส่วน


โปรแกรมอู่ ซ่อมเครื่องยนต์ และศูนย์บริการ
- ราคาและอุปกรณ์ คลิก
-
รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ คลิก
-
ขั้นตอนการทำงาน SystemFlow คลิก
-
รายงานขั้นตอนการทำงาน คลิก
-
รายงานกำไรขาดทุน คลิก

อ่านต่อ...

 

 

  ?2008, www.kimpa.net