รายชื่ออู่ที่ใช้โปรแกรมของบริษัทฯ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 
ชื่ออู่
โทรศัพท์
ชื่ออู่
โทรศัพท์
 
อู่ รุ่งเรืองออโต้ไฮเทค
0-2753-6810-4
อู่ พัฒนกิจคาร์บอดี้เซ็นเตอร์
0-2318-2634-8
 
อู่ พรีเชียส คาร์แคร์
0-2519-7701-3
อู่ ฉัตรเมือง
0-2712-2212-5
 
อู่ อนุรักษ์ ออโต้ รีแพร์ เซ็นเตอร์
0-2549-7216-20
อู่ ภักดีมาก เซอร์วิส
0-2806-3087
 
อู่ เขียวออโต้การาจ
0-2758-5333-9
อู่ เทพพนม ออโต้เซอร์วิส
0-2950-7915
 
อู่ เค การาจ
0-2688-1194-5
อู่ ง้วง
0-2380-5295
 
อู่ พงษ์สิทธิ การาจ
0-2813-7094-5
อู่ ทีจี ออโต้บอดี้
0-2398-4088-9
 
อู่ สวนมะลิ การาจ
0-2956-0744
อู่ รุ่งเรืองบริการ 1992
0-2331-3262-3
 
อู่ โปรการาจ เรซซิ่ง
0-2274-9693
หจก.วี เอส คาร์บอดี้ เซ็นเตอร์
0-2924-8888
 
อู่ ไพบูลย์ การาจ
0-2814-1162
อู่ เอกกิจ ออโต้ การาจ
0-2804-7273-5
 
อู่ อียู มอเตอร์ สปอร์ต
0-2893-3500-1
อู่ วิชัยยนต์
0-2539-1272
 
ดี . ดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ
0-2443-0120
อู่ ช.สยามยนต์
0-2671-1685-6
 
อู่ ธนิตยนต์ บอดี้ชอพ
0-2454-4918
อู่ ตั้ม ออโต้เทรด
0-2899-7877
 
อู่ อนุรักษ์อินเตอร์โมบิล
0-2683-9978-9
อู่ ชอเส็งการาจ (1999)
0-2865-7635-7
 
อู่ เจ.อาร์ คาร์ โมดิไฟด์
0-2973-1201-5
อู่ ส . ยนตรการ การาจ
0-2894-3150-3
 
อู่ โฟร์ การาจ เรซซิ่ง
0-2956-1331
อู่ อรัญอินเตอร์ การาจ
0-2864-8259
 
อู่ เอส.เคที คาร์เซ็นเตอร์
0-2416-7576
อู่ วลัญช์ชัย ออโต้ กรุ๊ป
0-2570-5785
 
อู่ แสงประดิษฐการาจ
0-2895-0730
อู่ เอ . เพชรบุรี
0-2250-1233
 
อู่ ไรส์ชิ่ง อิมเม็กช์
0-2455-5497
อู่ วี การาจ
0-2519-2840
 
อู่ พี . ที . พี เซอร์วิส
0-2868-2826-7
อู่ อาทิชาการช่าง
0-2591-9559
 
อู่ ศรีประชายนต์
0-2424-5034
อู่ พัฒนกิจออโตฟิค
0-2914-9991-4
 
อู่ ศรีสังวาลย์
0-2397-5818-22
อู่ ศรีณรงค์ เซอร์วิส
0-2683-0752-3
 
อู่ จิระคาร์บอดี้เซอร์วิส
0-2291-1272
อู่ สามัคคี ออโต้คาร์
0-2588-3231
 
อู่ สยามออโต้บอดี้
0-2947-7828-30
อู่ เชาวสุยนตการ เซอร์วิส
0-2319-8136
 
อู่ เค.วี. ยนตรการ
0-2538-4685
อู่ พี . ที . มอเตอร์ คาร์
0-2944-5248-50
 
อู่ สหชัย ออโต้เซอร์วิส
0-2990-7788
อู่ เอ็ม&เอ ออโต้ บอดี้ รีแพร์ เซอร์วิส
02-277-6821
 
อู่ เคที บอดี้ การาจ
0-2746-7567-9
อู่ เดอะเกรทการาจ
0-2943-0160-1
 
อู่ ทิพย์สุวรรณกลการ
02-420-5405
อู่ วิจิตรการช่าง
0-2510-3626
 
อู่ เจ.วี บอดี้คาร์เซอร์วิส
0-2992-3101-2
อู่ ภัทรวดี 999 เซอร์วิส
02-882-2869
 
อู่ เจริญพงษ์ ออโต้คาร์
0-2732-3054
อู่ เอส.เอส อินเตอร์กรุ๊ป
0-2332-6840-3
 
อู่ พี ไอ ซี ออโต้ เซอร์วิส
0-2517-9999
อู่ สามมิตรการาจ
02-258-2148
อู่ ลิบเฮง การาจ
0-2314-4349-50
อู่ ช.เจริญ บอดี้ คาร์ส
0-2877-2442
อู่ แจแปนนีส คาร์ รีแพร์
0-2510-7655
อู่ เอ็น.พี.บอดี้ชอป แอนด์ เพ้นติ้ง
0-2735-1971
อู่ เจ.เค รุ่งเรือง
0-2921-3341
อู่ อินเตอร์เทค ออโต้ เซอร์วิส
0-2393-9768
อู่ ควิกคาร์ การาจ 0-2968-6801-5 อู่ ควิก แอนด์ แคร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 02 683 6667-8
อู่ ง้วน ออโต้ เซอร์วิส 0-2540-8052-3 บจก.คิทเช่น คอนซัลท์ แอนด์ ซัพพลาย 029430166-8
อู่ ช.เอราวัณ ออโต้เพนท์ 034-395-337-9 อู่ จิตรวิโรจน์กระจกรถยนต์ (รังสิต) 0-2902-8682-4
บจก.ซิกม่า กระจกรถยนต์ 0-2743-1500-2 หจก.ตาต้าไทยอินเตอร์ 2005 0-2976-0156-8
อู่ ทรัพย์รุ่งเรืองเซอร์วิส 2000 0-2759-7676 บจก.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ 0-2994-2951-4
อู่ บัญชายนต์ 0-2446-0619 บจก.ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) 0-2961-3717-8
บจก.บึงกุ่มกลการ 02-919-4401 บจก.มาย คาร์ การาจ 023191342-3
บจก.พรโชค 034-829-293-4 บจก.วัชรพล คัลเลอร์ เวิล์ด แอนด์ เซอร์วิส 02-9498819
บจก.พีทูเอ็ม เอนเนอร์จี 0-2386-6038 ส.อินเตอร์คาร์ (ท่าพระ) 02-466-6182
บจก.มหานคร 99 0-2678-4433 ส.อินเตอร์คาร์ (พระราม 3 ) 022919797
บจก.ย็อทเท็คโนโลยี 0-2238-4213 สิรินธรคาร์เซอร์วิส 0-2433-2231-2
วี.อาร์.ออโต้ 0-2421-9821 สุขสวัสดิ์ มาสเตอร์ เซอร์วิส 0-2990-2979
สมใจเซอร์วิส 0-2538-4587
อู่ โปรฟิกส์ บอดี้ เซอร์วิส ( ออริจินัล )
0-2813-8322-3
สักดิ์สุทธิพร 0-2641-7268 อู่ ดี เค อินเตอร์ เซอร์วิส(เบนซ์นนทบุรี) 0-2413-3309
สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส 0-2746-5123
อู่ ชวลิต ออโต้ แอนด์ บอดี้ เซอร์วิส
0-2318-7410
สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท (02) 746-9922
อู่ ยู . ซี . เอส คาร์เซอร์วิส (เอกชัย)
0-2895-1732-5
ร้าน อ๋า การยาง 02-996-2513-4 เจ.ที เตาปูน ออโต้กลาส 0-2913-6466-8
อู่ พี.ซี.ซี 0-2571-2118-9 เจริญกิจ ออโต้กลาส 084-6440040
อีซูซุนครหลวง 024280036 เจเนอร์รัล ออโต้ ซัพพลาย 0-2381-8811
บจก.บี.ที.พลัส 0-2901-0977 เซอร์วิส อีโวลูชั่น เซ็นเตอร์ 0-2158-6112
บจก.บ้านมณฑล 0-2669-4445 เรดดี้มอเตอร์ส 0-2453-0100
อู่ ชอเส็ง บอดี้ เซอร์วิส
0-2428-7888
เอส พี เค คาร์ 0-2880-7929
อู่ ควอลิตี้ ออโต เพ้นท์
0-2970-7770
บจก.เอ็มพีเม็ก 02-383-8871-2
เทพพนม ออโต้ เทคนิค 0-2968-0699 หจก.โฆสิต ออโต้เซอร์วิส 02-895-7465
เอส.เค.ออโต้เพนท์ 089-063-8148 ไทยคูชัย 0-2376-9123-6
เอ็นจีวี ออโต 0-2915-7644    

 

รายชื่ออู่ที่ใช้โปรแกรม ( ต่างจังหวัด )

 
ชื่ออู่
โทรศัพท์
ชื่ออู่
โทรศัพท์
 
อาร์ บี เอส (ฉะเชิงเทรา)
(038)812-456
ประจักษ์ยนต์ (อุดร)
042-323-526
 
รวมรัตน์การช่าง (พิษณุโลก)
055-241-416
ระยอง ออโต้คาร์ (ระยอง)
(038)967-846-7
 
รุ่งวัฒนายนต์ 2005 (ชลบุรี)
(038)400-582-3
นิวัฒน์การช่าง (ชลบุรี)
(038)392-560
 
ปี๊เจริญ (ชลบุรี)
(038)205-000
ตราดมอเตอร์ (ตราด)
(039)599-365
 
เอ็น.แอล ออโตเซอร์วิส (พัทยา)
(038)414-508
ศูนย์เทคนิค (2006) (อุบลฯ)
(045)312-861
 
หจก.รัชฎา การาจ (นครศรีฯ)
075-356-830
จีรศักดิ์ คาร์แคร์ (อุบลฯ)
(045)262-498-9
 
รุ่งเรืองบริการ (ร้อยเอ็ด)
(043)513-628
ตุ๋ยเซอร์วิส (อุดรธานี)
(042)201-455
 
ศูนย์สีทรัพย์ทวี (บุรีรัมย์)
044-632-534
ราชสีมา เพอร์ฟอร์แมนช์
(044)923-309
 
ป พรทวี (ชุมพร)
077-541-988
รุ่งรัตน์ (นครสวรรค์)
(056)261-634
 
นครพิงค์เวอร์คซ็อพ (เชียงใหม่)
(053)398-541
ยันตรการ (ลำปาง)
(054)224-548
 
เชียงรายวีอาร์มอเตอร์ (เชียงราย)
(053)705-406-7
เรืองชัยการาจกรุ๊ป (เชียงใหม่)
(053)308-532-4
 
ประณีตยนต์ (นครปฐม)
034)395-390-1
เอเซียการช่าง (ช่างลือ) (ตาก)
(055)533-888
 
ทวีศักดิ์ เซอร์วิส (ประจวบ)
(032)512-582
ช.โชคชัย บอดี้คาร์ (นครปฐม)
(034)259-313
 
สุเทพยนตรการ (พิษณุโลก)
055-266-127
ทวีผล (เพชรบุรี)
( 032)425-831
 
ส.เซ็นเตอร์ (พัทลุง)
(074)613-387
พี.เอ็น เซอร์วิส (ประจวบ)
081-300-8008
 
หาดใหญ่หล่อดอก (หาดใหญ่)
(074)237-515
ชินธนา เอ็กส์เพลส (นครศรีฯ)
(075)318-277
 
หาดใหญ่บอดี้เซอร์วิส
(074)427-000-1
ปรีชาการาจ (นครศรีฯ)
(075)420-258
 
ปราโมทย์ทักษิณ (หาดใหญ่)
(074)236-058
เขาแก้วการช่าง (นครศรีฯ)
075-368-038
 
ส.เจริญยนต์ (สตูล)
(074)721-454
เจ.ซี.เซอร์วิส (หาดใหญ่)
(074)367-196
 
หจก.อู่ สกุลมอเตอร์ (ตรัง)
(075)222-675-9
ยนตรการ (สตูล)
(074)721-051
 
โกเลี้ยมห้าแยกการยนต์ (สงขลา)
(074)380-019
สามพี่น้อง การช่าง (กระบี่)
(075)621-166
 
ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม
(034)424-741
ภูเก็ตบอดี้ซ็อป (ภูเก็ต)
(076)236-284
 
อาร์.เอส.จันทบุรี (2004)
039-312-123
อนาราพรรธน์ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ (กาญฯ)
(034)-620-170
 
จงรักษ์การช่าง (เพชรบูรณ์)
(056)721-344
อุดรพาวเวอร์ 3 (1996)
(042) 348-811
 
เค เอ็ม คาร์ เซอร์วิส (นครสวรรค์)
056-371-700-1
วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) (อุดร)
(042)340-131-3
 
เจริญโชค (นครสวรรค์)
056-221-936
เจ.ซี. เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ฉะเชิงเทรา)
038-821-916
 
พีเอ็มเอส ออโตโมบิล (ชลบุรี)
(039)336-091
เอ.วี.ออโต้ เซอร์วิส (ระยอง)
038-875-436-7
 
เอสพี ออโต้เซอร์วิส (ฉะเชิงเทรา)
038-824525
โชคกลการ (ประจวบ)
032-621-271
 
สีดาบแขก (พิจิตร)
(056)650-929
กิจเจริญยนต์ (ปราจีน)
(037)575-252
  ชัยเจริญ (ศรีสะเกษ) 0-4561-1551
ระยองยนต์
(038)808-413
ท่ายางเคาะพ่นสี (เพชรบุรี) 032-771-144
รุ่งเพชร (นครสวรรค์)
(056)342-153
นิวัฒน์การช่าง (ชลบุรี) 038-393896 อู่ ตุ๋ย (อุดรธานี) 042-201075
นิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) (เชียงใหม่) 053-998888 หสม.นครคาร์ แก๊ส (นครศรีฯ) 0864800125
วันชัย เซอร์วิส (ระยอง) 038-035-366 นครสวรรค์ พี.ซี.ซี. (นครสวรรค์) 0-5622-7585
วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) (อุดรธานี) 042-340131-3 มณีวงศ์ ออโต้ คัลเลอร์ เซอร์วิส 074-428-988
ศิริ เซอร์วิสคาร์ส์ (สุราษฯ) 077-929392-3 สยามขอนแก่น ออโต้เพ้นท์ (ขอนแก่น) 043-348-781-9
สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี (สุราษฯ) 077200560-2 สยามโปรเซิร์ฟ (หนองบัวลำภู) 042311378
สหพันธ์ ออโต้ (ประจวบ) 032-651852 บจก.ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี้ช็อป) 038-222-233
วิจารณ์ศิริ (ประจวบ) 032-522-200
พี.เอส.เจ้าพระยา คาร์คลีนิค (นครสวรรค์)
(056)355-929
วี.ไอ.พี.มอเตอร์ (พะเยา) 054-413-785-6 อนันต์เซอร์วิส แอนด์ ออโต้พาร์ท (ชลบุรี) 086-8445933
อำไพการช่าง (พิจิตร) 056-652914 เชียงใหม่สยามรุ่งเรือง (เชียงใหม่) 053-844-611
เศวตยนต (พะเยา) 0-5448-1701 เตียงหวั่ง ทรัค (ประเทศไทย) (ฉะเชิงเทรา) 038-571-551
เอส.พี. เซอร์วิส (พะเยา) 0-5441-3430 เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 086-4486159
เอ็ม.ที.เจริญยนต์ (ตรัง) (075)212-654 หจก.เอ็น.พี.เค. การาจ (2010) (จันทบุรี) 039-419-039
เอ็ม.วาย.คาร์ เซอร์วิส 074-239-059 แสงไทยเอ็นจิเนียริ่ง (นครสวรรค์) 056-883-077
แพรเจริญยนต์ (ชลบุรี) 038-765-450 โชคกลการ (ประจวบ) 032-621-271
แสงทองการช่าง 2 (กำแพงเพชร) 055-774-037 ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง (นครสวรรค์) 056-262982
ไชยชานน์ (ฉะเชิงเทรา) 038-514-177    

 

ศูนย์บริการ

 
ชื่ออู่
โทรศัพท์
ชื่ออู่
โทรศัพท์
ขอนแก่นยนต์ (ขอนแก่น)
(043)271-620-22
จันทบุรี มอเตอร์เซลส์ (ศูนย์ Benz)
(039)418-888-90
ภาคอีสาณอุบล (ตังปัก)
(045)313-377-9
ดีเอสจี ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
0-2885-8855
บจก.กฤษฎากลการ
0-2510-4444
ติวานนท์คาร์ทูนเนอร์ (TW Car Tuner) 081-555-4432

มิตซูมอเตอร์พิษณุโลก

055-304-444-6
บจก.เบนซ์ สปอร์ต โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ 0-2561-4062
เบสท์ มอเตอร์ (999)
(055)817-554-5
เอ็มดี มอเตอร์ (มาสด้า พิษณุโลก)
(055)986-222-4
ดี เค อินเตอร์ เซอร์วิส 0-2413-3309 บจก.เบนซ์ สปอร์ต โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ 0-2561-4062
เดอะ คาร์ลิเบอร์ ออโต้ กรุ๊ป
0-2346-4136
 

 

อู่ซ่อมเครื่อง

ชื่ออู่
โทรศัพท์
รายละเอียด
 
ลิขิต ออโต้ เซอร์วิส
0-2941-6627-28
ซ่อมรถยุโรป
 
เอแปด ออโต้เซอร์วิส
0-2933-5080-1
ซ่อมรถ Audi
 
เอฟ วัน ออโต้สปอร์ต
0-2940-7999
นำเข้ารถสปอรต์ เช่น Porche Ferrari
 
ดูคาทิสติ (โปรแกรมเงินเดือน)
0-2381-8811
นำเข้ามอเตอร์ไซค์ Ducati
 
พี.เค.ออโต้โมบิล
0-2451-0938
ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ

 

ร้านกระจก

ไทยออโต้กลาส ทั้ง 11 สาขา ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลติดต่อกันทุกสาขา ใช้ระบบ VPN

ไทย คาร์ กลาส ทั้ง 5 สาขา ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลติดต่อกันทุกสาขา ใช้ระบบ VPN

บางกอก ออโต้กลาส ทั้ง 3 สาขา ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลติดต่อกันทุกสาขา ใช้ระบบ VPN

 

อู่ซ่อมเรือ

บริษัท ย็อทเท็คโนโลยี จำกัด

 

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

บริษัท สวัสดีี จำกัด

บริษัท ดีพรเจริญ จำกัด

บริษัท คิทเช่น คอนซัลท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด